İslamiyat

"İslamiyat, güzel dinimizin iman, ibadet, hukuk, ahlak ve maneviyat bölümleri ile birlikte bütün kaynaklarını, tarihini, sanat ve kültürünü bir medeniyet çerçevesinde inceler. En büyük özelliği bizim yazılarımızdan oluşmasıdır. Başka yerlerden alıntı değil, tamamen orijinaldir."

Cemal NAR