İYİ HUYLAR

Bize göre iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin ölçüsü İslam ve onunla eğitilmiş akıldır. Yani Kur’an ve Sünnetin yapılmasını istediği her şey güzel, yasakladığı her şey de çirkindir ve terbiyeden geçmiş akıl onu kavrar. Buna göre güzel olan huyların başlıcalarını alfabetik sıraya göre kısaca açıklamaya çalışacağız.

Ancak şunu baştan ifade edelim ki, Allah(cc.), Hakîmdir. Hikmetsiz, menfaatsız, maslahatsız bir şey yaratmamıştır.

İyi ya da kötü her huyun aslında doğru kullanılırsa yararlı bir yanı vardır. İşlerin hayırlı olanı ortasıdır. Yani mutedil ve dengeli olanı. Orta yol, daima selamettir. Bir şeyin azlığına tefrit, çokluğuna ifrat denir. İkisi de mezmumdur, kötüdür, kaçınılması gerekir. İyisi, doğrusu, faydalısı, orta yolda olanıdır.

Bu ana kural çerçevesinde iyi ve kötü huyların önemli olanlarını işleyeceğiz. Bazı huyları başlık olarak almadık. Ama onu, ilgili olduğu önemli bir huyu anlatırken işledik. Mesela “korkaklık” kötü bir huydur ama , onu “cesaret” işlenirken anlattık. Yine “cömertlik” güzel bir huy olarak işlendi. “İsraf” da onun içine sıkıştırıldı. Neden böyle yaptığımızı artık sizler biliyorsunuz.