BİREY VE TOPLUM

Bu ümmet, bu İslam ümmeti, insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmettir. Hayırlı oluşu, görevinden gelmektedir. Görevi ise; Allah’a iman, Allah’a davet, iyiliği emretme, kötülükten alıkoymadır. (Bkz. Al-i İmran 110)

Nerede bir insan topluluğu yaşıyorsa, Allah’ın, tarihî sürec içerisinde sürekli olgunlaştırarak artık kemale erdirdiği, üstümüzdeki tamamlanmış nimeti ve razı olduğu din; yani yaşama biçimi olan İslam’ı oralara götürme ve örnek bir yaşayışla sunma, yani tebliğ(Bkz. Maide 3; Al-i İmran 104).

Bir mü’min bir yandan Allah’a iman, Allah’a davet, iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma, diğer yandan da dünyayı imar ve insanlığa faydalı olma için çalışırken kendisini bilgi, amel ve ahlak ile inşa etmelidir. Bu inşanın en büyük aracı dildir. Yani kelimelerdir, kavramlardır, beyandır. İnsan bunlarla düşünür, algılar, öğrenir ve öğretir. Duygu ve düşüncelerini böyle açıklar. Bu yüzden dili güzel öğrenmek ve doğru kullanmak çok önemlidir. Bu önemli işi icra ederken en büyük yardımcımız kullandığımız kavramlardır.

İşte bu sebeple hangi din ve düşüncede olursak olalım, hangi dilde konuşursak konuşalım, bunları öğrenip yaşamada ve başkalarına aktarmada anahtar görevini kavramlar yapar. Biz de bu çağda yaşayan bir Müslüman olarak konuşur ve yazarken bu kavramları sık sık kullanıyoruz.

Acaba bu kavramlara doğru anlam verebiliyor muyuz?

Yoksa kavramları yanlış bilip yanlış kullanmakla kendimize ve düşüncelerimize ihanet mi ediyoruz?

Kandırılıyor muyuz mesela?

Kendimizi doğru yolda sanırken küfür yollarında sapıtıyor muyuz yoksa?

İmanımızı kurtaralım derken küfre mi düşüyoruz?

Yol kesen eşkıyalar bizi kelimeler ve kavramlarla vuruyor mu?

Bunlar çok önemli meselelerdir. Bu yüzden birçok ilim dalında kelimeler ve kavramları açıklayan eserler yazılmıştır. Hatta özel bilgi dallarında artık ansiklopediler bile vardır. Biz de bu sitemizde insanımıza yardımcı olmak istedik. İnşallah hayırlara vesile olur da ahirette bir azık olarak hayrı dokunur. Maksadımız bir vesile ile Allah Teâlâ’nın  rızasını kazanmaktır. Hamd olsun âlemlerin Rabbine!