TEFSİR

Tefsir, açıklamak, yorumlamak, doğru anlamak için çabalamak anlamına gelir. Buna göre tefsir, Kuranın manasını Allah Tealanın muradına göre doğru anlamaktır. Muradı ilahiyi doğru anlamak, iyi bir Arapça bilmenin yanında bazı ilimleri bilmeyi de gerektirir. Bunlar, "tefsir usulü" ilminde incelenir. 

 

 Asırlar boyunca âlimlerimiz bu amaç için çalışmışlar, ortaya güzel eserler koymuşlardır. Kuranı her bakımdan, gerek rivayet, gerekse dirayet yönünden açıklamaya çalışan tefsir kitapları yazmışlardır. Bu çalışmaları tanıtan ilim dalına da "tefsir tarihi" diyoruz. Türkçemizde de gerek tefsir usulüne, gerekse de tefsir tarihine dair güzel eserler yazılmıştır. 

 

Bu fakir de yıllarca İmam Hatipte tefsir dersleri okuttum. Yirmi yıldan fazladır camilerde tefsir dersleri yaptım. Elif mescidinde Kur’an’ı baştan sona tefsir ettik. Hala Cuma vaazlarımız aslında tefsir dersleridir. Bu derslerin birçoğu da bantlara alınmış, bir kısmı da YouTube sayfamızda yayınlanmıştır. Belki ileride bir himmet erbabı çıkar, bunları yazıya aktarır. Bir İlahiyat Fakültesi bunu bir tez olarak verebilir. 

 

Bununla beraber fakir de ömrüm olursa iki tür tefsir yazmak isterim. Bunun planı hep aklımdan geçer. Birisi üç veya dört ciltlik kısa, öz bir tefsir. Çünkü halkın istifadesi bunu gerektirir. Uzun tefsirlerin başını okurken sonunu unuturlar. İkincisi de on ciltlik geniş ve güncel ağırlıklı bir tefsir. Bunu başaramazsam, dijital olarak mevcut olan sureler bile bu iş için bir şeyler ifade edebilir. İnşalah diyelim, Tevfik dilenelim.

 

Şimdi kısaca tefsir üstüne bazı bilgileri sunalım inşallah.