Kitaplar

İSLAM TOPLUMUNDA KÖLELİKTEN YÜKSELENLER

Bu vesile ile dinimizin insana verdiği değeri, izzeti, şerefi ve saygınlığı bir kere daha işledik. Ve hayretle gördük ki bir insanın köle oluşu onun büyüklüğüne nispeten bir zarar vermemiş, değerini düşürmemiş, saygınlığını yok etmemiştir. Bu çok şaşırtıcı olduğu kadar çok da muhteşem, çok da harika bir durum değil midir?

PKK TERÖRÜ VE ÇARESİ

Ve bugün ırkçılık bizim başımızın en büyük belasını oluşturmaktadır. Zira PKK, gâvurun beslediği eli kanlı bir terör örgütü olarak hem canımızı yakmakta, hem de iç barışı bozarak birliğimize dirliğimize kastetmekte, hem de iktisadımıza korkunç zararlar vermektedir.

KÜRT SORUNU VE ÇARESİ

Kitabımız Kürt Sorununu analiz ederek anlamaya ve bir reçete sunmaya çalışıyor. Devlete ve halka, hatta Türklere ve Kürtlere beraberce sesleniyor. Bizim bu sorunu çözecek altyapımız var şükür. Sorunun en büyük çaresi İslam’dır. Ama sistem onu yıkarak geldiğinden, İslam’dan korkuyor. Bu yüzden onu çözümde kullanamıyor. Oysa halk bu söylemi dinlemeye dünden hazır. Yarın İslam ile bağını kestiğinden bunu da dinlemeyecek yeni bir nesil gelmeden, sistem yanlışından dönmeli ve İslam’ı hak ettiği yere koymalı ve ondan faydalanmalıdır.

IRKÇI SİSTEMİN CİNAYETLERİ

Bizim bu sorunu çözecek altyapımız var şükür. Sorunun en büyük çaresi İslam’dır. Ama sistem onu yıkarak geldiği için İslam’dan korkuyor. Bu yüzden onu çözümde kullanamıyor. Oysa halk bu söylemi dinlemeye dünden hazır.

OSMANLIDAN CUMHURİYETE IRKÇILIĞIN TEMELLERİ

Elinizdeki eser bir yavrudur. Konuyu bütün olarak okumak isteyenler üç kardeşini de okuyacaktır. Bunların tamamı internet sitemizden ücretsiz indirilip okunabilir.

IRKÇILIĞIN ZARARLARI VE ÇARESİ

Bu kitap ise ırkçılığın zararlarından ve buna karşı alınacak tedbirlerden bahsetmekte “ne yapmalıyız?” sorusunun cevabı aranmaktadır. Bir yerde ırkçılığa karşı takınmamız gereken tavrımızı belirtir.

SÜNNET AÇISINDAN İNSAN TOPLUM IRKÇILIK

Bu kitabın en hoş taraflarından birisi, hadis-i şeriflerin Arapça metinleri ile verilmesidir. Bizim konuyu anlatan kitaplarımız genellikle hadislerin Türkçe tercümelerini verirlerdi. Biz kitaba bir zenginlik katmak istedik.

KUR'AN AÇISINDAN İNSAN TOPLUM IRKÇILIK

Bu kitapta Kur'an açısından ırkçılık incelenmiştir. Bu Kitabı yazmaya başladığımızda doğrusunu konunun bu kadar zenginleşeceğini ummuyorduk. Bizim açımızdan konu gerçekten bereketlenmişti. Bunu “Kur’an’ın bereketidir” diye kabul ettik. Okuyucularımızın da bu bölümü beğenip severek okuyacakları kanaatindeyiz.

İmam Hatip Davası Kahramanmaraş Örneği

Önce bu ülkede, sonra bütün dünyada çaplı bir İslam’a davet sorunumuz var. Bu dava öncelikle bizimdir ve bu bizim sınavımızdır aynı zamanda. Bir hizmet varsa bu öncelikle bize düşer. Bu kutsal dava bizim işimiz olduğu kadar şerefimizdir de.

İslam Açısından Laiklik Ve Sekülerizm

Biz bu eserin başından beri anlattığımız ve kitap içinde konuyu işlerken yer yer adını verdiğimiz başka kitaplarımızda da, Kur’an ve sünnetten deliller getirerek enine boyuna ifade etmeğe çalıştık ki, İslam düşüncesine göre laiklik, “devleti ve toplumu yönetecek yasaları dinden değil de insan aklından ve halk iradesinden alma” anlamında kullanıldığında, bir şirktir, küfürdür.  Aynı anlam için kullanıldığında sekülerizm, modernizm ve aydınlanma da aynı hükmü alır.

Sayfalar