DİN

Din, akıllı insanlara, kendi arzu ve istekleriyle dünya ve ahiret mutluluklarını kazandıracak her türlü hayırlara götüren ilahi kanunlardır.

Her türlü hayırlar” sözü, şüphesiz kapsamlı bir sözdür. Bununla kastettiğimiz, insanın, yaratıcısı Allah (cc.) ile olan ilişkileri ile beraber, içinde yaşadığı toplumdaki insanlar, hayvanlar ve eşyalar ile olan ilişkileridir  de. Çünkü, bazılarının yanlış anladığı gibi din, sadece Allah Teala’ya iman ve ibadet etme, ahlakı güzelleştirme değil, aynı zamanda toplumun idari, hukuki, iktisadi, ticari, eğitim ve ahlak gibi her türlü iş ve ilişkilerini kendi içinde uyumlu bir şekilde düzenleyen kapsamlı bir ilahi kanunlar bütünüdür.    

Bir başka deyişle din, Yaratan ile ilişkileri düzenlediği kadar, yaratılan insan, hayvan ve eşya ile olan iş ve  ilişkileri de düzenleyen, hayat içinde  onlara yön veren kurallar bütünüdür.

Bu anlamda din, bir yaşama biçimidir. Tam bir nizamdır, bir sistemdir. Bu açıdan bakıldığında yeryüzünde bir tane gerçek din vardır. O da hak din İslam'dır. 

Şüphesiz burada kastedilen “Hak Din”dir. Yoksa dinler, tanrı anlayışları, sosyolojik, tarih, coğrafya vb. açılardan dinler tarihi bilimi bazında değişik tasniflere tabi tutulmuşlardır. Ancak Kur’an, dinleri “Hak” ve “Batıl” diye ikiye ayırır. Batıl dinler, bütün çeşitleri ile tek bir dindir ve hak din karşısında küfrü ve inkarı temsil ederler. Kur’an’ın kesin ifadesine göre Allah katında geçerli tek din İslam’dır ve her kim İslam’dan başka bir din, bir yaşama biçimi benimser ve yaşarsa, Allah tarafından o, asla kabul olunmayacaktır. 

"Din" konusunda geniş çaplı bilgiler veren bir kitabımızı burada salık versek umarım bizi hoş karşılarsınız:

"Din Diyalog Ve Ilımlı İslam". Özgü Yayınları. İst.