İNSAN

İnsan kimdir?

Nasıl bir varlıktır?

Yeryüzüne nereden gelmiştir, nereye doğru gidiyor?

Bu dünyada niçin vardır, görev ve sorumlulukları var mıdır, varsa nelerdir?

Bu gibi sorular insan aklını hep meşgul etmiş olan sorulardır. Çeşitli felsefî akımlar, düşünce ekolleri, dünya görüşleri, ideolojiler ve değişik bilim dalları, bu sorulara cevap aramışlardır.

Ancak şu bir gerçektir ki İnsan için indirilen Kur’an, doğrusu insanı anlama ve tanımlamada da en temel eserdir. Yukarıda sorulan bütün soruların cevabını vermiştir Kur’an.

Biz müslümanız. inancımızı ve değer ölçülerimizi İslam'dan alırız. Şimdi bu açıdan insanın değerini, sorumluluğunu, işlerinin ölçülerini ve bunların karşılığında hak ettiklerini görmeye çalışalım.