FIKIH TARİHİ

Değerli misafirlerimiz, “Takdim” de de belirttiğimiz gibi fıkıh ilminden bu ve arkasından gelen beş katagori Ramazan Pak Hocamızın Fıkıh Tarihi ve Usulü kitabından alınmıştır. Verdikleri izinden ötürü bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ederiz.
 
Fıkıh Hz. Peygamber zamanında doğmuş, zamanla tekâmül etmek sureti ile büyük bir gelişme kaydetmiştir. Fıkıh ilminin geçirdiği devirleri şöyle sıralayabiliriz:
 
1-Hz. Peygamber devri
 
2-Sahabe devri 
 
3-Tabiîn devri 
 
4-Müctehid imamlar devri
 
5-Fıkıhta duraklama devri
 
6-Fıkıhta gerileme devri
 
7-Fıkıhta uyanış devri
 
Şimdi bu devreleri alt katagorilerde tek tek inceleyelim.