DEVLET VE SİYASET

Müslümanlar bir İslam toplumu oluşturmak ve bu toplumun barış, huzur, refah içinde yaşayabilmesini ve İslam’ı yeryüzüne tebliğ ederek hakim kılma çabalarını gerçekleştirmek için işleri organize edecek bir İslam devleti kurmak zorundadırlar. “İslam’ın devlet gibi bir hedefi yoktur” demek, “İslam uygulanmasın” demekle eşittir. Bir Müslümandan elbette bu beklenemez. Ama ne yazık ki emperyalist batının gönüllü kölesi olmuş kimi sözde din alimi, ilahiyatçı zavallılar, onların yoğun propagandalarına aldanarak her yerinden küfür fışkıran bu sözleri söyleyebilmektedirler.  Zaten uygulanan Batıcı, laik sistem de insanları bu düşünceye getirmek için başta Milli Eğitim olmak üzere bütün kurum ve güçleri ile çabalıyordu. Nitekim semerelerini de bir hayli almış durumdadırlar.

Bizim en büyük mücadele alanlarımızdan birisi de bu batıl düşünceyi yok ederek insanımızın zihniyetini küfürden arındırmak ve yeniden İslam’ın nuru ile aydınlatmaktır. Bu sitenin amacı da budur.

O yüzden biz gerek İslam dinini, gerekse çağdaş düşünceyi kavrayabilmek için hiç şüphesiz devlet, sistem, siyaset, demokrasi, anayasa, yasama, yürütme, yargı, laiklik, sekülerizm, aydınlanma, modernizm gibi kavramların neyi ifade ettiğini iyi bilmemiz gerekir. Bunların bir kısmını önceki kategorilerde gördük. Şimdi burada siyaset, devlet ve yönetimle ilgili kavramlar üzerindeki düşünce ve bilgilerimizin bir özetini sunmak istedik.

Bilindiği gibi “kamu hukuku” deyince akla daha çok devlet ve yapısı, Anayasa ve erkler ayrılığı gelmektedir. Bizde kamu hukuk, erken gelen hilafetin saltanata dönüşmesi felaketi sebebiyle diğer hukuk dallarına göre maalesef daha az işlenmiştir. Fakat yine de “ahkam-ı sultaniye”, “siyer”, “kaza”, “imaret” vb. başlıklar altında hukukun bu kısımları işlenmeye çalışılmıştır.

Şimdi bir müslüman için anlaşılması gereken bazı kavramları yakından tanımaya çalışalım.