Bir Hâl Olmuş

                            Ramazan pak Hocama

Bir ateş düştü canıma
Kuşlar ürktü feryadıma
Ey tabipler nerdesiniz
Bir hâl olmuş gardaşıma…

Esme rüzgâr yağma yağmur
Çakma şimşek ses dokunur
Ne yapsak çare bulunur
Bir hâl olmuş taydaşıma…

Bağrım düşmüş bir ateşe
Etmez dünya üçe beşe
Ne hayat kaldı ne neşe
Bir hâl olmuş sırdaşıma…

Bunca kitap rafta durur
Eserlere kim dokunur
Kalbime hançer sokulur
Bir hâl olmuş yoldaşıma…

Hüküm Haktan tamam amma
Münzevî nasıl dayana
Mevlam bin katsın sabrıma
Bir hâl olmuş hâldaşıma…

 12 01 2022