Bizim de Gayemiz

İslam hukukunun gayesi,

iyi olanı almak,

kötü ve zararlı olanı atmak,

insanların dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temin etmektir.

Bunun için de aklın, dinin, nefsin, neslin ve malın korunması gerekir.

Dünyada insan hayatı bu beş şeyin muhafazası esası üzere kurulmuştur.

Şerefli bir hayat,

insanların huzur ve emniyeti,

ancak bu beş şeyin korunmasıyla mümkündür.