Dilin Afetleri

Sevgili Peygamberimiz (sav. ) az konuşur, uzun uzun sükût ederdi. 

Çünkü dilin afetleri çok, vebali büyüktür.

Bırakın yalan, dolan, gıybet, nemime, iftira, lanet, beddua, kaba ve kırıcı, küfür ve ayıp şeyler konuşmayı, hatta lağv ve malayaniden, yani dine veya dünyaya yararı olmayan boş düşüncelerden, sözlerden ve işlerden bile kaçarak dilimizi korumamız gerekir.

Her organ dilden korkar. 

Çünkü dil doğru olmazsa, onların doğruluğu fayda vermez.