Toplumsal Görevlerimiz

İslam toplumunun temeli kardeşliktir. Kardeşlik de ete, kana, renge, dile, toprağa bakmaz, imana bakar. İslam, aynı ana babadan doğmayı bile önemsiz sayar eğer arada bir iman bağı yoksa. “Ancak mü’minler kardeştir” diyen Kur’an-ı Kerim, kardeşliğimizi bildiren, bunun için emirler veren, yasaklar koyan, teşvik ve uyarılarda bulunan onca ayeti içerir. Biz bu konuyu değişik kitaplarımızda çok geniş olarak yazdık. Zaten bilinen bir konudur. Bu yüzden tekrara düşmemek için ayetleri yazmayalım.

Hadislerde de kardeşlik konusu çok çok işlenmiştir.  İsterseniz birkaç da hadis-i şerif yazarak konuyu hatırlatalım:

“Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa o kişi, imanın tadını tadar: Allah ve Rasûlü’nü, bu ikisinden başka her şeyden fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sev­mek. (Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra) küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.” (Buhârî, İman 9, 14, İkrah 1, Edep 42.)

“Mü’minler, birbirini sevmek, acımak, merhamet ve şefkat hususunda bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlarda uykusuzluk ve sıkıntı ile ona katılırlar(onun sıkıntısına ortak olurlar) . ”

”Kardeşin zalimde olsa, mazlum da olsa, ona yardım et. ”diyen Peygamber Efendimize ashab-ı kiram: Mazluma yardım etmeyi anladık, peki zalime nasıl yardım edeceğiz. diye sorduğunda Peygamberimiz: “Onun zulmüne mânî olarak”diye cevap vermiştir. (Buharî) .

”Birbirinize haset etmeyiniz, sırt çevirmeyiniz, kin beslemeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz. ”(Buharî) .

“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, ona yalan söylemez ve onu yalnız bırakmaz. Müslümanın her şeyi; ırzı, malı, kanı müslümana haramdır. Takvâ işte burada(kalbte) dir. Bir kişinin kardeşini hor görmesi, ona günah olarak yeter. ”(Buharî) .

“Mü’minin, mü’mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir. Hiç biriniz, kendi nefsi için istediğini, (mü’min) kardeşi için de istemedikce, (kâmil) mü’min olamaz. (Buharî)

Sevgili kardeşlerim, yaşadığımız sürece şu ilkemize lütfen dikkat edelim: Allah için sevmek, Allah için buğzetmek.

Aman dikkat; Allah için. Yani kendimiz, akrabalarımız, cemaatimiz, meşrebimiz, vakfımız, derneğimiz, partimiz, memleketimiz, ırkımız, soyumuz sopumuz için değil, kardeşliğimiz Allah için olmalıdır. Sadece Allah için olmalı. “Din muameledir”. Müslümanların kardeşlik yerine ırkçılığı, bölücülüğü, tarafgirliği, asabiyeti esas almaları, din açısından kendilerini sorgulama sebebidir.