Kitaplara İman

İmanın şartlarından biri de "kitaplara inanmak"tır. 

Yüce Allah'ın  Peygamberlerine vahyettiği sözlerin az olanlarına "sahife", çok olanlarına "kitap" denir. Haliyle bunların yazıya geçmiş şekline de "ilahi kitaplar" diyoruz.

Bunlara Allah'tan geldiği için "kutsal" ve "ilahi" deriz. Yücelik ifade ettiği için de "semavi" kitaplar diyoruz. Kitapların indiriliş amacı,  insanları küfrün karanlıklarından imanın aydınlığına çıkarmak, hidayet yollarını göstererek onların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. 

Şüphesiz her kitap bir peygambere indirilmiştir. Ancak bu Peygamberler vefat etseler bile aynı kitap, yol göstermeye devam etmiş ve aynı çağda yaşayan veya daha sonra gelen nebiler, yani peygamberler tarafından da uygulanmıştır. 

Bu kitapların küçüklerine "suhuf"denir. Allah (cc.), Hz. Adem’e 10, Hz.Şit’e 50, Hz.İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 olmak üzere toplam 100 sayfa (suhuf) indirmiştir. Büyük kitaplar da dört tanedir. Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Davud’a, İncil Hz. İsa’ya, Kur’an Hz. Muhammed’e indirilmiştir. 

Bu kitapların asılları "Levh-i mahfûz"da duruyor. Ama maalesef dünyada Allah’tan geldiği gibi değişmeden duran tek kitap Kur’an kalmıştır. Dolayısıyla bütün kitapların asıllarına inanmakla beraber, bugün elde olanlardan sadece Kur’an’a "Allah kelamıdır" diyerek inanabiliyoruz. Çünkü diğerlerinin bize kadar gelişleri tevatür yoluyla değildir ve insanlar tarafından zaman içinde tahrif edilerek değiştirilmiştir. Yani doğruluğundan şüphe edilen bu kitaplar, ilahi olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Kur’an bu bozma ve değiştirmenin şahididir. Ona gelince, onu inzal eden bizzat koruması altına almıştır:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz." (Hicr, 9) 

Bu ilahi buyruk gereğince Kur'an'ın tek bir harfi bile kaybolmadan ve değişmeden zamanımıza kadar hem yazılı, hem de ezberden sözlü olarak tevatürle gelmiştir.

Bu konuda  ve ona karşı sorumluluğumuz hakkında yeterli bilgi ileride "KUR'AN" başlığı altında verilecektir.