Kitaplar

İslam'da İnsan Onuru Ve Çağa Yansıması

İslam, insanın sahip olduğu onura yakışır bir şekilde muamele görmesini temel ilke olarak benimsemiş, emir ve yasaklarını da buna göre şekillendirmiştir. İnsan, bu sınırlara riayet ettiği ölçüde kendisine bahşedilen değere uygun bir hayat sürdürebilir ve buna bağlı olarak başkalarının onuruna saygı gösterebilir.

Engin Gönül Yüce Ruh

İnsanı arzdan arşa yükselten ve manen yücelten tevazu ve mahviyet ile ilgili, ihlas ve samimiyet ile ilgili kitaplar okuyarak nefsimi bilgilendirmek ve eğitmek istiyorum. Bu arada karşılaştığım o muhteşem manzaralardan, ürpertici düşüncelerden, yürek hoplatıcı haberlerden kardeşlerimi de haberdar etmek istedim. Ortaya bu eser çıktı. Rabbimiz bize de size de faydalı kılsın.

 

Acilen İslam Birliği

Bu kitapta İslam birliğinin temellerini oluşturan dinî bilgiler ve ilk İslam birliğinin kuruluşunda yaşanan olaylar işlendi. Dünya durdukça oradan alınacak dersler ve ibretler, katlanılacak fedakârlıklar yazıldı. Nihayet Osmanlının yıkılması ile yaşadığımız korkunç bölünüp parçalanmanın ardından yeniden dirilişin ve ümmet birliğinin teori ve pratikte gerekenleri görüldü. En son İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8’ler örneği anlatıldı.

Evet, yeni bir dünyanın şafağında bir gün mutlaka kurulacak İslam devlet ve medeniyetini, büyük İslam Birliğini kıvançla selamlıyoruz. Bugün aynen dünkü gibi kâmil bir iman ve azimli bir irade olduktan sonar yeniden İslam Birliğini kurmak çok da zor değildir. Bu iş kalpte başlar, yürekte biter. Bu ikisinin arası aslında o kadar uzak değildir.

TANIDIĞIM MARAŞLI HOCALARIMIZ 1

Böylece bu şehirde yaşanan bir edebi, bir irfanı, bir erdemi ve nihayet bir medeniyeti bizden sonrasına taşımak istedik.  Bu bizim bir vazifemizdi. Rabbimiz başarılı ve faydalı kılsın.

İslam’da İnsan İlişkileri -Din Muameledir-

“Muâmele”, karşılıklı ilişkileri, davranış biçimlerini ve usullerini ifade eden bir kelimedir.  Duyduğumuz an hemen aklımıza “Din muâmeledir” hadisi gelir. Müslüman fert ve toplum olarak Allah Teâlâ’ya ve Resulüne (sav) kesin bir şekilde iman ve severek itaat etme borcundayız. Muâmelât ise bu îman ve itaatin çoğunluğunu kapsar. Onu öğrenip uygulamaktan maksadımız, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Varoluş amacımız da zaten budur. 

İslam’da Sakal Ve Kıyafet

Belki bazıları, “Bu kadar önemli konular varken iş kıl üstüne kitap yazmaya mı kaldı?” diyerek alay ve istihza edecek, bizi ve kitabımızı küçük göreceklerdir. Bunların konu hakkında iki itirazları var. Birisi, güya sakal konusunun önemsizliği, ikincisi de dış görünüşe, şekilciliğe takılıp kalmanın din açısından anlamsızlığıdır.

Din Diyalog Ve Ilımlı İslam

“Davet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale geldi.  Bizim bu kitabı yazmadaki amacımız, İslam dinini insanlara doğru tanıtmak, İslam’ı, kendi ilkeleri doğrultusunda yaymaya çalışmaktır.

İslam davası

Çocuk sayılacak bir yaşta kürsüye çıkarak vaaz verirken, yağmur damlalarının soba borusundan girerek üstüme damlayıp da o güzelim yeni elbisemi mahvetmesini duymayacak kadar heyecanlandığım o bayram sabahını daha dün gibi hatırlıyorum. O günden bugüne altmışını geçmiş birisi olduğum halde hala her konuşmamda, konuyu bilsem bile yeniden hazırlık yaptıran bir heyecanı hep yaşadım. 

Bize Düşen

Hiç şüphesiz din, bir iman, ibadet ve ahlak olduğu kadar, dünya hayatını düzenleyen bir hukuktur, bir sistemdir. Amacı insanları hem bu dünyada hem de âhirette mutlu etmektir. Bu mutluluğun başka bir yolu yoktur.

Tarih şahittir ki; insanların en mutlu olduğu çağlar, İslam’ın en güzel uygulandığı çağlardır. Sonraki zamanlarda ise uygulanabildiği ölçüde sağlanan bir mutlulukla yetinmek durumunda kalmışlardır. Küfrün ve inkârın tarihi ise baştan sona karanlıklar ve zulümler çağlarıdır.

Müslüman Kimliğin Kodları

Bu kitap, günümüz insanına yeniden İslam’a dönüş, insan, toplum, devlet ve medeniyetini ona göre yeniden inşa edişte bir hatırlatıcı, öğretici ve yol gösterici kılavuz olması için yazılmıştır.

Özelliği, temel kaynaklarımızın yazı içine sindirilerek metinlerin cana şifa bir sohbet tadında olmasını sağlamasıdır. Maksadı da adı geçen inşada köşe taşlarını hazırlamaktır.

Başarı Allah’tandır. Biz de bunu heyecanla umuyoruz.

Sayfalar