Ayıpları Örtmek

Bu konuyu tecessüs ile birlikte görmüştük. aslında ayıpları örtmek iyi huylardandır. Ama "ayıp" ile arkadaş olunca onu da burada yazdık. O yüzden ders alsın da kimse kötü ile arkadaş olmasın.

Rasûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdular:

“Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72. Buhârî, Mezâlim, 3.)

Dinimiz, insanların ayıplarını araştırmayı ve kişilerin gizli hallerini ortaya çıkarmak için gayret etmeyi yasaklamıştır. Buna karşılık, bir kimsenin ayıplarını, kusurlarını örtmek ahlâkî bir fazîlet, üstün bir insânî meziyet kabul edilmiştir. Örtülmesi istenilen ve Allah’ın da kıyamet gününde örteceği ayıp, kusur ve hatalar, kul hakkına taalluk etmeyen, zulüm ve haksızlık olmayan, söylenilmesi halinde kimseye fayda vermeyen türden olanlardır. Bu sayılanlar ve benzerleri dışında kalan günahları ve özellikle haramları gizlemek câiz değildir.

 

Allah Teâlâ, dünyada günahlarını örttüğü kulunun, kıyamet gününde de hata ve kusurlarını örter. Böylece mahşer halkı da onun bu halini bilmez. Dünyada bir kulun hata ve kusurlarını örten kimse sevap işlediği için, Allah katında o da mükâfatını görür.