İftira

İftira, birisine yapmadığı bir kötülüğü atmak, işlemediği bir suçu ona isnat etmektir.  Bühtan da denilen iftira için, “kara çalma” gibi hoş bir deyimimz vardır.

 

Başta namusa olmak üzere iftiranın her çeşidi zararlıdır ve çok günahtır, ayıptır, iğrençtir. .

 

İşte ayetler :

 

”Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.”(Nisa,297. )

 

“Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir.  Onlar için çok büyük bir azab vardır.”(Nur, 23. )

 

İftiranın acısı zor gider.  Çünkü “çamur at, tutmazsa izi kalır.” sözü boşuna değildir.  Bir kere iftiraya uğrayanın yara alan şeref ve haysiyeti, kolay kolay iyileşmez. 

 

Haysiyetli ve şerefli insanlar, kendilerine olan saygılarından dolayı kimseye iftira atmazlar.