Sövmek

Sövmek, bir insanın şahsiyet ve şöhretini yaralayacak bir şekilde, çirkin ve kaba sözleri açık olarak söylemektir. 

 

Terbiyeli insanların ağzında çirkin kelimeler olamıyacağı için, onlar hak edene bile misliyle mukabelede bulunamazlar.  Nerde kaldı kendileri başlatalar veya haddi aşalar?!

 

Resulullah (sav) Efendimiz:

 

”Müslümana sövmek fasıklıktır, savaş ise küfürdür.” Buyurmuşlardır. (Müslim, İman, 116. )

 

"Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin.  Aksi taktirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir. "(Buhârî, Edeb 44. )

 

"Sövüşen iki kişinin söylediklerinin vebali, mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir. "(Müslim, Birr 68, (2587); Ebu Dâvud, Edeb 47, (4894); Tirmizî, Birr 51, (1982). )