Nemime Koğuculuk

Nemime’ye Türkçede “koğuculuk” derler. Bir kimsenin arkasından konuşulan hoşa gitmeyen sözleri ona ulaştırmaktır. Günahtır, ayıptır, ahlaksızlıktır. Fitne ve fesat kaynağıdır. Allah buyurur:

Diliyle iğneleyen, kovuculuk eden, iyiliği daima önleyen, aşırı giden, suç işleyen, çok yemin eden alçak zorbaya, bütün bunlar dışında bir de soysuzlukla damgalanmış kimseye, mal ve oğulları vardır diye aldırış etmeyesin.

[1]

Resulullah(sav) Efendimiz “Koğuculuk yapan, cennete giremez. ” Buyurmuştur.

[2]

Böyle bir haber kendine ulaşmış olan, acele karar vermemeli, şu ayeti hatırlamalıdır:

“Ey inananlar! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın, yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz

[3]

.

Ayrıca o nemimeci ahlaksıza da nasihat etmeli, sözün peşine düşmemeli, fitneyi orada boğmalıdır.


[1]

Kalem,10-14.

[2]

Buhari, Edeb,50; Müslim, İman, 169(105) vd.

[3]

Hucurat, 6.