Yazılar

Davet Davamız

İşte Resulullah (s.a.v.)  Efendimizden devraldığımız görev bu: Dünyanın neresinde bir insan topluluğu yaşıyorsa, İslam oraya götürülecektir. “Yeryüzünde çamurdan yapılmış hiçbir ev, kıldan yapılmış hiçbir çadır ve hiçbir otağ kalmayacaktır ki Allah’ın dini oralara varmasın…” “Öyle ki gecenin vardığı gibi o noktaya İslam varacaktır.”

Davetçi Ve Korkusuzluk

Davasına bu derecede imanı olan azimli bir davetçi, aynı zamanda bütün bir varlığa sevgi ve şefkat duyuyorsa, bunu temin eden o davasını insanlara sunmaktan asla kaçınamaz, gereğini seve seve yapar.

Dilin Afetleri

Sevgili Peygamberimiz (sav. ) az konuşur, uzun uzun sükût ederdi. Çünkü dilin afetleri çok, vebali büyüktür. 

Şeyh Geçinen Sahtekârlar

Eskiler bu türlü ahmaklar için “yol kesen eşkıya” der ve lanetlerlerdi. Hatta “iman ile ölmeleri zordur” derlerdi.

Allah ümmeti şerlerinden korusun!

Cemaatle Namazın Faydaları

Rabbimiz camilerimizi bereketli kılsın, maddî manevî istifadelerimizi bol eylesin.

Tartışma Adabı

Bir şey söyleyen ezbere söylememeli. Söylediğinin bir temeli olmalı. Bir delili olmalı yani. O zaman ciddiye alınır. Alınmalıdır.

Allah İle Savaşanlar Kazanamazlar

Cumhuriyet ile devletin başına gelen Batıcı kadro İslam’a, bu arada tasavvuf ve tarikatlara, tekke ve zaviyelere savaş açmıştı. Bu kurumları yasalarla  kapattılar. Resmen insanını ve kurumlarını yok ettiler. Onlara göre bunlar “irtica” idi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma yolunda ayak bağıydı. Bu yüzden bu engel bertaraf edilmeliydi. Edebildiler mi?

Çabamız

Öyleyse insan, kendi nefsi ve toplumu ekseninde dönüp dolaşan kendi sorunlarını doğru anlamaya, doğru düşünce ve davranışı göstermeye, çareler sunmaya çalışmalıdır.

Batılılaşmanın Son Durağı İrtidat

İslam dini kamusal alan dâhil, hayatın her alanına ait kanunlar koymuş ve bunun uygulanmasını emretmiştir.  İşte “Batılılaşma”, bu gerçeğin ret ve inkârı ile dinin bireysel ve kamusal alandan, derken bütün toplumdan dışlanması, toplumsal rolünün ve etkisinin bitirilmesidir.

Zamanımızda İslam’a Davet

Şimdi dünya “yeni bir düzen” arayışlarında.

Aslında insanlık İslam’ı arıyor.

Dünya İslam’a muhtaç.

Sayfalar