Av

İnsanlardan kaçan vahşi hayvanları değişik usüllerle elde etmeye av diyoruz.  Avlanmak, caizdir, mubahtır.  (Bkz.  Maide, 2 ve 96. ) 

 

 
 

 

Eti yenenlerin etinden ve derisinden, yenmeyenlerin de derisinden, kılında, yününden… faydalanmak için avlanılır.  

 

Avlanan hayvan canlı ele geçerse boğazlanır.  Değilse, yaralayarak öldürmek, boğazlamak hükmündedir.  Av için öğretilmiş köpek, şahin, atmaca gibi hayvanların yakalayıp getirdiği av yenir.  Yalnız silahı sıkarken veya hayvanı ava salarken besmele çkilmelidir.  Bilerek çekmeyenlerin avından yenilmez.  Av bir yerde kesme işlemi olunca, Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların dışındakilerin avı yenmez.  Bunlardan başka dinden veya dinsiz birisi av hayvanına ortak olsa, onun getirdiği av hayvanı da yenmez. 

 

Hac için ihrama giren ve Mekke’de “Harem” bölgesinde bulunana av haramdır, avlanamaz.