Narh Koyma

Devletin fiat belirleme anlamında narh koyma aslında doğru değildir.  İslâm prensip olarak piyasaya müdâhale etmez; arz ve taleb gibi tabiî ve iktisâdî kaideler içinde pazarı serbest bırakır. Nitekim Peygamberimizin zamân-ı saâdetlerinde fiyatlar yükselmiş, narh koyarak fiyatları sınırlaması için kendisine başvurmuşlardı; şöyle buyurdu:

 

"Fiyatı ayarlayan, bolluk, darlık ve rızık veren Allah'tır. Şüphesiz ben,-hiçbir kimsenin, benden talebedeceği mal ve can hususundaki bir haksızlığım olmadan- Allah'a kavuşmak emelindeyim. " (Tirmizi, K.(Tirmizi, K.  el-Büyû, 73; Ebû-Dâvûd, Büyû, 49.

 

Ancak fertler bu hürriyeti toplumun zararına olacak şekilde kötüye kullanırlar, ihtikâr, stokçuluk, lüks tüketimi körüklemek gibi yollara saparlarsa müdahale ve sınırlama zarûrî olarak caiz görülmüştür.