Çalınan Ve Gasbedileni Almak

Çalınan veya haksızlıkla sahibinden alınan birşeyi bilerek satın almak bu haksız fi'ile yardımdır. 

 

Peygamberimiz (s. a. v. ) şöyle buyurmuştur:

 

"Kim, bildiği halde hırsızlık eşyayı satın alırsa onun günâhına ve şerefsizliğine katılmış olur. "(Beyhakî, es-Sünenu'l-Kubrâ, C.  V, s.  336. )