Havale

Havale, borçlunun borcunu doğrudan doğruya değil de üçüncü bir şahıs veya kurum aracılığıyla ödemesi demektir.  Fıkıhta; "borcu bir kişiden başka bir kişiye nakletmektir" diye tanımlanmıştır.  

 

Borçlan havale etmek caizdir.  Havale ancak verecekli, alacaklı ve kendisine borcun verilmesi havale edilen zatların rızası ile geçerli olur. 

 

Havale muamelesi tamam olduğu zaman, havaleyi yapan borçlu borçtan kurtulur, alacaklı olan kişi hakkı zayi olmadıkça, havale yapan borçludan bir şey istemez.  Fakat bir kimse bir şahsı, “üzerinde alacağı olan bir adama” havale ederse, bu durumda alacaklı muhayyerdir.  İsterse havale olunana gider ondan alır; isterse asıl borçludan alır. 

 

Borcun kendisine havale edilmesini kabullenen zat, borcu havale ettirenden o kadar mal istediğinde, havale yaptıran da “sende alacağım vardır, ona karşılık sana bu borcu havale ettim” dese, sözü kabul olun¬maz.  Belki o borç kadar para vermesi lâzım gelir.